Köpvillkor och Integritetspolicy

Allmänt

Dessa köpvillkor gäller vid köp av produkter från BioGaia.se.

BioGaia.se säljer varor via Internet till privatpersoner i Sverige. Produkterna som vi säljer har en svensk bruksanvisning och kan endast levereras till personer med en adress i Sverige.  

BioGaias produkter är kosttillskott. Informationen på BioGaia.se är inte avsedd för att diagnostisera, hela eller läka sjukdomar.

Dessa köpvillkor uppdaterades den 1 november 2021 och gäller för alla ingångna avtal om köp efter det datumet.

Detta avtal är upprättat i enlighet med svensk rätt.  

Du får endast köpa produkter för ditt eget privata bruk och inte för kommersiella syften. 

 

Parter

Säljare är: 

BioGaia AB
Kungsbroplan 3
112 27 Stockholm
Epost kundservice: support@biogaia.se

Org. nr: 556380-8723

Säljaren benäms i det följande som ”BioGaia” eller ”vi”. 

Köparen är den person som anges som köpare i beställningen. Du måste ha fyllt 18 år och inte stå under förmynderskap för att göra beställningar på BioGaia.se.

Köparen benämns i det följande som ”köparen” eller ”du”. 

Beställning

Beställning görs på vår hemsida www.biogaia.se. Om du har frågor kring hur de beställer är du välkommen att kontakta kundtjänst. Vi förbehåller oss rätten att korrigera en order om leverans av någon anledning inte kan ske.  

För beställningar av produkter till ett värde överstigande 20 000 SEK var god kontakta kundtjänst.

Priser

Våra priser anges i svenska kronor inklusive moms och exklusive fraktkostnad. Kostnaden för de olika fraktalternativen anges klart och tydligt i kassan.

Betalning

De betalningsalternativ vi erbjuder är: Visa, Mastercard, Maestro, Apple Pay och Google Pay.

Vi använder Shopify Payments för säkra kortbetalningar. Läs mer på www.shopify.com.

När du betalar med kort krävs det att du uppger ditt kreditkortsnummer. Det går via en säker server och Shopify sköter betalningen åt oss. För mer info, se shopify.com.

Leverans

I kassan kan du välja mellan olika fraktsätt. BioGaia hanterar din order inom 1-3 dagar (helgfria vardagar) från din beställning till dess produkten lämnar vårt lager, under förutsättning att vi har produkten i lager. När produkten lämnat vårt lager övergår leveransansvaret till det fraktbolag som levererar din order inom utsatt tid för valt fraktsätt. BioGaia kan inte lämna någon förseningsgaranti för varor som inte finns i lager vid beställningstidpunkt eller för produkter som lämnat vårt lager. Det betyder att den totala leveranstiden innan produkten når dig kan bli längre än vad som anges som normalt för valt fraktsätt.  

I händelse av försenad leverans kan du beroende på omständigheterna hålla inne betalning, kräva leverans, kräva kompensation eller uppsägning av köpet.  

Abonnemang

Du kan som kund också välja att köpa produkter på fortlöpande abonnemangsbasis. Leverans sker i enlighet med vald leveransintervall, utan köptvång eller bindningstid. Abonnemanget kan sägas upp löpande. I händelse av uppsägning avslutas abonnemanget omedelbart. Du kan när som helst kontakta vår kundtjänst för att ändra eller säga upp ditt abonnemang. Vi kan komma att göra ändringar av vårt produktutbud, leveransform och leveransintervall. Meddelanden om ändringar skickas i god tid innan de träder i kraft. Mindre ändringar, såsom byte av förpackning, kommer inte att meddelas utöver den information som framgår av www.BioGaia.se. Abonnemang kan vägras på objektiva grunder såsom vid bedrägeriförsök, brist på kreditvärdighet och liknande. 

Dessa köpvillkor kan komma att ändras vid särskilda behov eller i händelse av lagändringar, bestämmelser eller rekommendationer. Vid ändring av villkoren kommer du som innehar ett pågående abonnemang meddelas via den epost adress som du angivit senast 1 månad innan ändringarna träder i kraft. Om du, baserat på de ändrade villkoren, vill säga upp avtalet kan du göra det utan någon förpliktelse. Underlåtenhet att säga upp avtalet efter ändring av villkoren i avtalet innebär att du accepterar de uppdaterade villkoren i avtalet. De nya villkoren kommer också att meddelas på www.biogaia.se. 

Personuppgifter

För att genomföra detta köpavtal kommer BioGaia att behöva behandla vissa personuppgifter om dig som köpare. Se vidare vår integritetspolicy hur vi behandlar dina personuppgifter. 

Immateriella rättigheter

Immateriella rättigheter gällande innehållet på BioGaia.se, såsom texter, grafik och varumärken, är skyddat av immaterialrättslig lagstiftning och tillhör BioGaia eller dess licensgivare. Innehållet på denna webbplats får inte kopieras, ändras, säljas, licensieras eller distribueras eller på något sätt exploateras kommersiellt utan tillstånd från BioGaia. 

Ångerrätt

Du har 14 dagars ångerrätt från dagen du tagit emot produkten. Tidsfristen inkluderar alla kalenderdagar. Om tidsfristen slutar på en lördag eller söndag, röd dag eller helgdag förlängs ångerfristen till närmaste arbetsdag. När du nyttjar ångerrätten måste produkten returneras till BioGaia inom 14 dagar från den dag du meddelat om ångerrätten till BioGaia. Ångerrätten innebär att du har rätt att ångra ditt köp genom att returnera produkten som inte har bruten försegling. För att ångerrätten ska kunna genomföras måste varan returneras till oss i samma mängd och i samma skick som när du tog emot den. Om varans värde minskas mer än nödvändigt gentemot varans egenskaper och funktion måste du täcka denna värdeminskning. Om inte annat överenskommits täcker du de direkta kostnaderna för att returnera varan. Returadressen är adressen som är angiven ovan. Ta gärna kontakt med vår kundtjänst (support@biogaia.se) för att få hjälp med din retur. Alternativt kan du fylla i och skicka in konsumentverkets standardformulär som finns här (https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och-mallar/standardmall-for-information-om-angerratten)

Om du nyttjar ångerrätten återbetalar vi köpeskillingen utan onödigt dröjsmål och senast 14 dagar från det att vi mottar ditt meddelande. Vi har dock rätt att hålla inne betalningen tills vi har mottagit varorna som har skickats tillbaka eller tills du har skickat in bevis på att varan har skickats. Återbetalningen sker med samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, såvida du inte uttryckligen har avtalat något annat med oss.

Reklamation

Om den levererade produkten är felaktig ber vi dig omgående kontakta oss. Beroende på omständigheterna, kan du kräva avhjälpande av felet, omleverans, prisavdrag eller ersättning för att avhjälpa felet eller häva köpet. Om det är fel i varan måste du inom skälig tid efter att felet upptäcktes, eller borde ha upptäckts, meddela BioGaia om felet. Meddelande som lämnas inom två månader efter det att du märkt felet skall alltid anses ha lämnats i rätt tid. Rätten att göra ett klagomål är begränsat till klagomål inom varans utgångsdatum som anges på förpackningen, och senast tre år efter att du mottagit varan. I händelse av ett sent klagomål förlorar du rätten att åberopa att varan är felaktig. Rätten till reklamation gäller i tillägg till ångerrätten. Vid reklamation och fel kommer du att få ersättning för eventuella fraktkostnader. Återbetalningen sker med samma betalningsmedel som du använde vid den ursprungliga transaktionen, såvida du inte uttryckligen har avtalat något annat med oss.

Tvist

Parterna ska i första hand försöka lösa eventuella tvister själva. Om detta inte lyckas kan du kontakta Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) för alternativ tvistlösning. BioGaia är skyldig att rätta sig efter ARNs beslut (https://www.arn.se)

Om den alternativa tvistlösningen inte når framgång kan tvisten avgöras vid Stockholms tingsrätt.  

Förbehåll

Vi förbehåller oss rätten att överföra våra rättigheter och skyldigheter enligt köpeavtalet till en annan part. Vi reserverar oss också för eventuella driftstopp, tryckfel, felaktiga priser, mervärdesskatt och andra avgiftsändringar eller leveransproblem på grund av förhållanden utanför vår kontroll. Eventuella erbjudanden gäller så långt lagret räcker. Vi tar inte ansvar för felaktigt bruk av produkterna. Köparen är skyldig att följa angiven dosering av produkten. 

Vi förbehåller oss rätten att neka eller annullera en order i det fall du bryter mot någon bestämmelse i dessa köpvillkor.