En introduktion till probiotika

Lästid: 5 minuter

Viktiga takeaways

  • Världshälsoorganisationen WHO definierar probiotika som "levande mikroorganismer som, när de administreras i adekvata mängder, ger en gynnsam hälsoeffekt”.
  • En bakteriestam är en population av bakterier som härstammar från en enskild individ eller ren kultur.

Lär dig om nyttiga bakterier och hur du använder dem

För inte så länge sedan trodde man att alla bakterier var dåliga. Det beror på att de första bakterierna som kunde identifieras var de som gjorde människor sjuka. Nu vet vi att nästan alla bakterier antingen är helt ofarliga eller till och med väldigt bra för hälsan. Vissa bakterier är absolut nödvändiga för vår överlevnad. Endast ett mycket litet antal bakterier är potentiellt skadliga för människor.

Bakterier beskrivs ibland som "bra" eller "dåliga". Bland de "goda bakterierna" är probiotika särskilt bra för hälsan.

Vad är probiotika?

Världshälsoorganisationen WHO definierar probiotika som "levande mikroorganismer som, när de administreras i adekvata mängder, ger en gynnsam hälsoeffekt”.

Vikten av kliniska studier


Det är viktigt att den specifika probiotiska stammen som en produkt innehåller anges på paketet och att samtliga egenskaper som förknippas med stammen har bevisats i kliniska studier. Produkter som utvecklats som ett resultat av dessa studier måste innehålla exakt samma stam och exakt samma dos som har testats i de kliniska prövningarna.

Vad är en probiotikastam?

Bakterier klassificeras i släkte, arter och stammar. Varje bakteriestam har en egen genetisk sammansättning som resulterar i olika egenskaper. En bakteriestam är en population av bakterier som härstammar från en enskild individ eller ren kultur. Bakterier av samma stam har specifika egenskaper som skiljer dem från bakterier av andra stammar, precis på samma vis som till exempel en Grand Danois har andra egenskaper än en Chihuahua, trots att båda är hundraser.

 

Olika probiotiska stammar har olika egenskaper

Olika probiotiska produkter innehåller olika probiotiska stammar. Det är därför det inte är tillräckligt specifikt att prata om till exempel mjölksyrabakterier eller "Limosilactobacillus reuteri". Det är viktigt att klargöra både arten och stamnamnet, till exempel Limosilactobacillus reuteri DSM 17938, för att veta vilka probiotika som avses.

Det betyder också att till exempel två produkter som båda innehåller arten Limosilactobacillus reuteri, men olika stammar (till exempel L. reuteri NCIMB 30242 och L. reuteri DSM 17938) inte är desamma och inte är direkt jämförbara.

Förutom stammen, vad är viktigt i ett probiotiskt kosttillskott?

Förutom att kunna identifiera den specifika stammen som tillskottet innehåller är det viktigt att stammen har testats i kliniska studier för att försäkra sig om att den är säker och att mängden är väl tolererad.

Bra probiotika koloniserar även tarmen tillfälligt - det är detta som gör att probiotika kan hjälpa till att återställa en hälsosam balans mellan bra och dåliga bakterier i tarmen. CFU, eller "Colony-Forming Units" är en uppskattning av hur många livsdugliga bakterieceller det finns i en dos (som en tablett).

Även en bakterie som har förmågan att kolonisera tarmen, måste tas regelbundet för att nå tillräckligt höga nivåer för att uppnå korrekt kolonisering. Sådan kolonisering är ofta övergående, varför ett dagligt intag av probiotika från mat eller kosttillskott är bra för att säkerställa tillräckliga och stabila nivåer av probiotika i mag-tarmkanalen.

Meet the Experts

Lotta Johansson

My professional goal in life is to help people appreciate, cherish and nurture the microbes in their vicinity. One part of that is creating awareness of the importance of a balanced microbiota. Remember, we have never existed without our microbes! Another part is educating people about Probiotics in general and Lactobacillus reuteri in particular.

LinkedIn

My professional goal in life is to help people appreciate, cherish and nurture the microbes in their vicinity. One part of that is creating awareness of the importance of a balanced microbiota. Remember, we have never existed without our microbes! Another part is educating people about Probiotics in general and Lactobacillus reuteri in particular.

LinkedIn

Probiotika

Shoppa nu