Vad är probiotika?

2002 definierade Världshälsoorganisationen probiotika som "levande mikroorganismer, som, när de administreras i tillräckliga mängder, ger värden en hälsofördel".

Probiotika är levande bakterier som är fördelaktiga för vår hälsa, särskilt vårt matsmältningssystem. När de konsumeras i tillräckliga mängder kan dessa mikroorganismer ge en mängd olika hälsofördelar. Till exempel hjälper de till att upprätthålla en balanserad tarmmikrobiota genom att främja tillväxten av goda bakterier och hämma skadliga.

Probiotika kan förbättra matsmältningen, förbättra näringsupptaget och stödja ett starkt immunförsvar. De finns vanligtvis i vissa livsmedel som yoghurt, kefir, såväl som i kosttillskott.

Vad du behöver veta om bakterier

Bakterier beskrivs ofta som "bra" eller "dåliga", men för inte så länge sedan var den allmänna uppfattningen att alla bakterier var dåliga. Detta beror på att de första bakterierna vi identifierade var de som orsakade sjukdom.

Idag vet vi att nästan alla bakterier är antingen ofarliga eller nyttiga. Faktum är att flera typer av bakterier är avgörande för vår överlevnad. Å andra sidan är det bara ett mycket litet antal bakterier som faktiskt utgör ett patogent hot eller är potentiellt skadliga för människor.

Bland de "goda bakterierna" framstår probiotika som särskilt fördelaktiga för människors hälsa.

Vad är en probiotisk stam?

Bakterier delas in i släkten, arter och stammar. Varje bakteriestam har sin egen genetiska sammansättning, vilket resulterar i olika egenskaper. Bakteriestammar är populationer av bakterier som härstammar från en enskild individ eller ren kultur.

På samma sätt som en Grand Danois har andra egenskaper än en Chihuahua, oavsett om de båda är hundraser, har bakterier av olika stammar egenskaper som skiljer dem från bakterier av andra stammar.

Vikten av bakteriestamspecificitet

Olika probiotiska produkter innehåller olika probiotiska stammar. Det är därför det inte räcker att säga att en produkt innehåller "mjölksyrabakterier" eller "Limosilactobacillus reuteri". Produkten måste specificera art och stamnamn för att veta vilken probiotika produkten innehåller. Till exempel Limosilactobacillus reuteri DSM 17938.

En probiotisk produkt med Limosilactobacillus reuteri (till exempel L. reuteri NCIMB 30242) är inte lika med en annan probiotisk produkt som innehåller en annan stam av Limosilactobacillus reuteri (till exempel L. reuteri DSM 17938).

Olika stammar av probiotika kan ha olika effekter på kroppen. Till exempel kan en stam hjälpa till att förbättra matsmältningen medan en annan kan hjälpa till att stärka immunförsvaret. Individer kan rikta in sig på specifika hälsoproblem mer effektivt genom att välja probiotiska stammar som är kända för att ha specifika hälsofördelar, enligt deras bevisade kliniska effekt.

Kliniskt bevisat att vara effektiv

Det är viktigt att en probiotisk stam har testats i kliniska studier för att säkerställa att den är säker och att mängden är tillräcklig och effektiv. En produkts etikett bör ange stammen av probiotika och alla egenskaper associerade med den stammen. Produkter som utvecklats baserat på kliniska studier måste innehålla exakt samma stam och dos som de som testades i prövningarna.

"Colony Forming Units" (CFU) och tarmkolonisering

Bra probiotika koloniserar den mänskliga tarmen tillfälligt - detta är vad som gör att en probiotika hjälper till att återställa en hälsosam balans mellan bra och dåliga bakterier i tarmen.

CFU, eller "Colony Forming Units" är en uppskattning av hur många livsdugliga bakterieceller det finns i en enda dos, till exempel en tablett. Denna mätning indikerar produktens potentiella effektivitet eftersom ett högre CFU-antal antyder en större koncentration av livsdugliga probiotiska celler.

Probiotika måste tas regelbundet för att ge hälsofördelar. Ett dagligt intag av probiotika, oavsett om det kommer från mat eller kosttillskott, säkerställer tillräckliga och stabila nivåer av bakterier i mag-tarmkanalen.

---

Sammanfattningsvis är inte alla bakterier probiotika och inte alla probiotika är lika. Stamspecificitet är viktig eftersom olika stammar av probiotika kan ha olika effekter på kroppen. Dessutom bör probiotiska stammar testas i kliniska studier för att säkerställa deras säkerhet och effektivitet.